Thứ hai, 16/05/2022 - 18:16|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC CANH NẬU
Văn bản liên quan

HƯỚNG DẪN

Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày ban hành:
16/02/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

QĐ ban hành sổ tay phòng chống dịch bệnh ( sửa đổi bổ sung)

Ngày ban hành:
27/01/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định phê duyệt sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông

Ngày ban hành:
28/01/2022
Ngày hiệu lực:
28/01/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực