Thứ hai, 16/05/2022 - 19:33|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC CANH NẬU
 • Kết quả thi đua năm học 2020-2021
  | Trường Tiểu học Canh Nậu | 14 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kết quả thi đua năm học 2019-2020
  | Trường Tiểu học Canh Nậu | 13 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kết quả thi đua năm học 2017-2018
  | Trường Tiểu học Canh Nậu | 13 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kết quả thi đua năm học 2018-2019
  | Trường Tiểu học Canh Nậu | 12 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kết quả thi đua năm học 2016-2017
  | Trường Tiểu học Canh Nậu | 13 lượt tải | 1 file đính kèm
 • DANH SÁCH Phân công theo dõi công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2021
  | Trường Tiểu học Canh Nậu | 11 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách người khuyết tật toàn xã năm 2021
  | Trường Tiểu học Canh Nậu | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Năm học 2015-2016, Số liệu phổ cập Nhân sự- CSVC và Học sinh trường tiểu học Canh Nậu
  | Trường Tiểu học Canh Nậu | 7 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Năm học 2017-2018, Số liệu phổ cập Nhân sự- CSVC và Học sinh trường tiểu học Canh Nậu
  | Trường Tiểu học Canh Nậu | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Năm học 2016-2017, Số liệu phổ cập Nhân sự- CSVC và Học sinh trường tiểu học Canh Nậu
  | Trường Tiểu học Canh Nậu | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Năm học 2018-2019, Số liệu phổ cập Nhân sự- CSVC và Học sinh trường tiểu học Canh Nậu
  | Trường Tiểu học Canh Nậu | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Năm học 2019-2020, Số liệu phổ cập Nhân sự- CSVC và Học sinh trường tiểu học Canh Nậu
  | Trường Tiểu học Canh Nậu | 10 lượt tải | 1 file đính kèm