Monday, 16/05/2022 - 19:42|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC CANH NẬU

Âm nhạc lớp 3: Ôn tập Tiếng hát bạn bè mình

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/UaDV4Ditwxs?rel=0&modestbranding=1&showinfo=0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>