I. GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG

Trường Tiểu học Canh Nậu nằm trên địa bàn xã vùng cao đang thực hiện chương trình 135 trên 6 bản (điểm trường chính của nhà trường đặt tại bản Nà Táng là một trong 6 bản đặc biệt khó khăn của xã ) thuộc giai đoạn III. Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện và sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Thế; của ĐU-HĐND-UBND xã; các tổ chức đoàn thể, phụ huynh học sinh và lãnh đạo các cấp. Đặc biệt nhà trường nhận được sự hỗ trợ to lớn từ nhà hảo tâm Nguyễn Thị Hậu và các tổ chức cá nhân trên địa bàn. Năm học 2021-2022 nhà trường được tu sửa, nâng cấp 12 phòng học, xây mới thêm 03 phòng học nên cơ bản đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất tối thiểu về phòng học cho công tác dạy và học.

Đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý nhà trường trẻ khỏe (22/34 đồng chí là đoàn viên chiếm 64,7%; Tuổi đời dưới 40 là 29/34 đồng chí chiếm 85,2% ). Cán bộ giáo viên, nhân viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn 17/38 chiếm 44,7%, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần đoàn kết, có trách nhiệm; chuyên môn nghiệp vụ cơ bản đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Các hoạt động của nhà trường có

kỷ cương, nền nếp.

Chất lượng giáo dục đảm bảo ổn định và từng bước phát triển: học sinh được đánh giá hoàn thành chương trình lớp học đạt trên 99%; 100% học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học; học sinh được đánh giá về năng lực và phẩm chất đạt 100%; trong đó học sinh được khen thưởng hàng năm đạt từ 60% trở lên.

Trường có 20 lớp với 554 học sinh, bộ máy tổ chức đảm bảo đúng quy định của Điều lệ trường Tiểu học. Số học sinh/lớp không quá 35 em, đảm bảo cho việc giáo viên tổ chức các hình thức dạy học linh hoạt và đảm bảo cho việc giáo viên có thể dạy đến từng học sinh. 100% học sinh được học 2 buổi/ngày. Học sinh ngoan, tích cực học tập và rèn luyện, chủ động tham gia các hoạt động tập thể.

Nhà trường có đủ phòng học 20 phòng/20 lớp; đầy đủ trang thiết bị phục vụ dạy học theo yêu cầu hiện tại. Trường có hệ thống các phòng chức năng như phòng dạy học Ngoại ngữ, dạy học Tin học,… Phòng Tin học có 15 máy tính đảm bảo cho 2 đến 3 học sinh/máy, hệ thống máy tính được kết nối Internet để truy cập thông tin và phục vụ giảng dạy. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và công việc. 100% phòng học có các thiết bị hiện đại như tivi, máy chiếu.

Nhà trường đã quản lý và sử dụng hợp lý nguồn ngân sách chi thường xuyên trên cấp và thực hiện nghiêm túc các khoản đóng góp, hỗ trợ từ phụ huynh học sinh.

Vị trí hai điểm trường đều ở khu vực trung tâm xã, thuận lợi cho học sinh đến trường. Cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo cho dạy - học theo các tiêu chí của trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1.

 Điểm yếu

Canh Nậu là xã vùng cao còn nhiều khó khăn. Toàn xã có toàn xã có 1713 hộ thì số hộ nghèo và cận nghèochiếm 11,7%; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 60%. Khoảng cách, đường đi từ một số bản đến trường không thuận tiện (đường đất, dốc, suối …). Ngay chính bản Nà Táng - đặt điểm trường trung tâm cũng là một trong 6 bản đặc biệt khó khăn của xã. Trình độ dân trí không đồng đều, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Sự gắn kết giữa gia đình với nhà trường chưa chặt chẽ trong công tác giáo dục. Một số phụ huynh đi làm ăn xa nên chưa quan tâm đến việc học tập rèn luyện của con em ở nhà, thường có tư tưởng phó mặc việc này cho thầy cô, nhà trường.

Đội ngũ giáo viên trong trường có độ tuổi trung bình rất trẻ(22 đoàn viên), chưa có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và làm công tác chủ nhiệm. Do đó, ảnh hưởng không nhỏ tới việc tiếp nhận và đổi mới phương pháp dạy học và cách đánh giá học sinh, kĩ năng thực hiện công tác chủ nhiệm lớp. Tỉ lệ giáo viên chưa đảm bảo cho dạy học 2 buổi/ngày. Số giáo viên nghỉ thai sản hằng năm nhiều nên dẫn đến việc thiếu giáo viên tạm thời(20 lớp/26 giáo viên tỉ lệ 1,3).

Toàn trường có 06 học sinh khuyết tật. Học sinh con hộ nghèo và cận hộ nghèo

chiếm 11,7%; một số học sinhchưa thực sựmạnh dạn tự tin và tích cực trong học tập. Các kiến thức, năng lực và phẩm chất của học sinh bước đầu được hình thành xong chưa bền vững, hình thành và rèn luyện sâu sắc thành kỹ năng, thành thói quen... Số học sinh đạt giải trong các cuộc giao lưu các chưa nhiều, thành tích chưa thực sự ổn định.

Cơ sở vật chất nhà trường chưa được đầu tư đầy đủ. Hiện tại còn thiếu 01 phòng Tiếng Anh, 01 phòng âm nhạc, 01phòng giáo dục thể chất; 3 phòng học cấp 4 tại khu lẻ đã xuống cấp vì xây dựng từ năm 1990 và 1996. Hằng tuần, học sinh phải di chuyển từ khu lẻ về khu chính để học Tiếng Anh, Tin học, Mỹ thuật do chưa có phòng chức năng này tại khu lẻ. Phòng tin học tại khu chính có số máy tính chưa đảm bảo 01 học sinh/01 máy. Quy hoạch xây dựng khối phòng hành chính quản trị; phòng học tập; phòng hỗ trợ học tập; khối phụ trợ hiện tại chưa hợp lý, do quỹ đất hẹp nên khó phát huy hiệu quả không gian sân chơi, bãi tập trong trường.

 Cơ hội

Năm học 2021-2022 là năm học thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; năm thứ hai triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018  theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo hướng mở, đảm bảo định hướng thống nhất và những nội dung giáo dục cốt lõi bắt buộc đối với học sinh toàn quốc, đồng thời trao quyền chủ động và trách nhiệm cho địa phương, nhà trường trong việc lựa chọn, bổ sung một số nội dung giáo dục và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng giáo dục và điều kiện của địa phương, của nhà trường, góp phần đảm bảo kết nối hoạt động của nhà trường và gia đình, chính quyền và xã hội.

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, thực sự coi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo là quốc sách hàng đầu và có nhiều chính sách ưu tiên phát triển giáo dục. Có các chủ trương đúng đắn, phù hợp với giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Các cấp lãnh đạo đã ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đầy đủ,kịp thời, cụ thể. Trong đó xã Canh Nậu đang có 6 bản trong thời gian thực hiện chương trình 135 giai đoạn III với các chế độ chính sách ưu đãi.

Sự quan tâm và đầu tư cho sự nghiệp giáo dục của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; sự ủng hộ của các tổ chức xã hội, các đoàn thể, các nhà hảo tâm, sự đồng thuận của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên, sự tín nhiệm của phụ huynh và

học sinh tạo môi trường giáo dục thuận lợi cho nhà trường.

Yêu cầu về chất lượng giáo dục của học sinh và phụ huynh ngày càng cao. Đa số phụ huynh đã quan tâm đến việc học của con em và tạo điều kiện thuận lợi cho con em được học tập, luôn đồng thuận và ủng hộ cao với các nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch giáo dục nhà trường.

Công nghệ thông tin phát triển mạnh giúp cho mọi tầng lớp nhân dân nắm bắt được thông tin về giáo dục nhanh, từ đó có sự thấu hiểu và chia sẻ đối với nhà trường trong quá trình triển khai nhiệm vụ dạy học và giáo dục.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, được đào tạo cơ bản, phần lớn có năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm khá tốt, trách nhiệm, nhiệt tình. Đây là cơ hội, điều kiện tốt để xây dựng và phát triển nhà trường.

Thách thức

Hiện nay, toàn ngành Giáo dục bước vào thực hiện Đổi mới Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Chính vì vậy, đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục, trình độ chuyên môn, kĩ năng sư phạm, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, khả năng sáng tạo, khả năng ứng xử tinh tế, khả năng định hướng phát triển năng lực học sinh của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục trong thời kì hội nhập và đổi mới đất nước.

Năm học 2021-2022, là năm học thứ hai thực hiện chương trình GDPT 2018, nhiệm vụ của nhà trường là phải cụ thể hóa mục tiêu giáo dục, giúp học sinh biết vân dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng đã học vào đời sống và tự học suốt đời, biết xây dựng và phát triển hài hòa các mối quan hệ xã hội, có cá tính, nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú, nhờ đó có được cuộc sống có ý nghĩa và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nhân loại.

Để đạt được được các mục tiêu lớn của chương trình giáo dục phổ thông 2018, cần phải có đầy đủ các yếu tố về cơ sở vật chất, về con người nhưng cả hai nội dung này nhà trường đang thiếu và hoàn toàn phụ thuộc vào chính quyền các cấp. Phong trào và chất lượng giáo dục ở các trường Tiểu học trong cụm và trong huyện có xu thế tăng nhanh, dễ tạo khoảng cách về chất lượng giáo dục so với nhà trường.

Tỷ lệ giáo viên dạy giỏi cấp huyện chưa cao (giáo viên dạy giỏi cấp huyện đạt 6/28 = 21,4%); kết quả học sinh tham gia các cuộc kì giao lưu cấp huyện, cấp tỉnh đạt giải chưa cao, số lượng chưa nhiều, có nội dung không có học sinh đạt giải.

Hiện nay, nhà trường đang duy trì trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, giai đoạn 3. Hiện tại nhà trường còn thiếu phòng chức năng và có 3 phòng học cấp 4 đã xuống cấp, chưa có bãi tập cho học sinh. Đây thực sự là một thách thức đối với tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc nâng cao chất lượng, xây dựng và phát triển nhà trường duy trì trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và phấn đấu nâng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Đặc điểm học sinh của trường: Số lớp, số học sinh năm học 2021-2022.

Khối

Số lớp

Số HS

Nữ

D. tộc

Nữ DT

KT

Mồ côi

Nghèo

Cận

n­ghèo

Xã ngoài

Tỉ lệ học 2b/ngày

Tỉ lệ HS/ lớp

1

4

113

60

87

45

0

6

8

31

1

100%

29,25

2

4

111

60

86

50

2

4

7

23

6

100%

27

3

4

112

50

87

36

0

5

7

23

1

100%

28,5

4

3

128

54

96

39

3

2

9

25

0

100%

31,75

5

4

89

44

69

38

1

4

5

22

0

100%

22,25

Tổng

20

553

268

425

208

5

16

36

124

8

100%

27,7

2.4. Tình hình đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý

Phân loại

TS

Nữ

Dân tộc

Đảng

viên

Trình độ

đào tạo

Xếp loại chuyên môn

Danh hiệu TĐ cuối năm

GV dạy giỏi

TS

ĐH

G

K

TB

TT

CS

UBND huyện khen

UBND tỉnh khen

Tỉnh

Huyện

CB quản lý

3

2

2

3

 

3

 

3

 

 

3

1

1

1

 

 

TPT Đội

1

 

1

1

 

1

 

1

 

 

1

1

 

 

 

1

GV văn hóa

20

15

11

6

 

8

12

4

11

5

13

1

1

 

1

3

GV Âm nhạc

1

 

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

GV Mỹ thuật

1

1

 

 

 

1

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

GV Thể dục

1

1

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

1

 

 

 

GV T. Anh

2

1

 

 

 

1

1

1

1

 

1

 

 

 

 

 

GV Tin học

1

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Nhân viên

4

4

3

1

 

1

3

 

4

 

4

 

 

 

 

 

Tổng

34

25

17

13

1

16

17

11

18

5

25

3

3

 

1

4

Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; điểm trường

Điểm trường

P.học

Phòng chức năng

P.MT

P.NN

P.AN

P.tin

MC

TV

Truyền thống

Thư

viện

TB

Y tế

Đội

VP

BGH

Khu

Nà Táng

14

0

1

1

1

1

1

2

1

1

0

1

2

12

Khu

Tam Liên

6

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC

1. Mục tiêu chung

Xây dựng một ngôi trường hạnh phúc đem lại nhiều niềm vui và những điều

tốt đẹp cho học sinh. Đảm bảo môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, an toàn, tạo điều kiện để mỗi học sinh có cơ hội bình đẳng trong học tập và phát triển những năng lực sẵn có của từng cá nhân, giúp học sinh hình thành và phát triển những nhân tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nề nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt.

Xây dựng trường Tiểu học Canh Nậu là một nhà trường thân thiện, kỉ cương, nề nếp, chất lượng và an toàn; là nơi phụ huynh học sinh tin tưởng, yên tâm lựa chọn cho con em học tập; nơi có đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trách nhiệm, năng động, sáng tạo, làm việc cộng tác, khoa học và hiệu quả.

2. Mục tiêu cụ thể

Năm học 2021-2022 với chủ đề: “Kỷ cương - Nền nếp; Chủ động - Sáng tạo; Tích cực - Hiệu quả”.Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Năm học thực hiện nhiệm vụ kép với mục tiêu vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp vừa bảo đảm hoàn thành Chương trình giáo dục trong nhà trường phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh xảy ra. Năm học tổ chức thực hiện đổi mới Chương trìnhGDPT 2018, thay sách giáo khoa lớp 1 và lớp 2 ban hành kèm theoThông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 (CTGDPT 2018), tiếp tục thực hiện CTGDPT cấp tiểu học ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT (CTGDPT hiện hành) đối với lớp 3, 4, 5 theo hướng tiếp cận CTGDPT 2018. TrườngTiểu học Canh Nậu phấn đấu  thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

Thứ nhất,Tăng cường kỷ cương, nền nếp trường lớp học, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý và dạy học trong nhà trường. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của CBGVNV và học sinh. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường.

Thứ hai, Chủ động, tích cực thực hiện Đổi mới CTGDPT 2018, thay sách giáo khoa lớp 1, chuẩn bị tốt các điều kiện tham gia chương trình thay sách giáo khoa lớp 2, Tổ chức thực hiện nội dung dạy học ở các lớp 2, 3, 4, 5 theo hướng tiếp cận CTGDPT 2018, quan tâm đặc biệt là khối lớp 5; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh tiểu học theo quy định. Thực hiện kế hoạch giáo dục dạy học 2 buổi/ngày; 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành chương trình tiểu học.

Thứ ba, Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ thiện tốt nhiệm vụ theo yêu cầu đổi mới giáo dục. Thực hiện xây dựng kế hoạch theo lộ trình để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ giáo viên theo các quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ. Thực hiện bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục để triển khai CTGDPT 2018.

 Thứ tư, Tiếp tục chỉ đạo việc quản lý, tổ chức dạy dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Thực hiện điều chỉnh nội dung, yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục hiện hành linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện dạy học của nhà trường.

Thứ năm, Nhà trường tiếp tục duy trì và chú trọng nâng cao chất lượng 6 mô hình đổi mới giáo dục: Mô hình sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học định hướng phát triển năng lựchọc sinh; Mô hình thư viện thân thiện; Mô hình giáo dục nhà trường gắn liền với hoạt động lao động và sản xuất; Mô hình dạy học Mĩ thuật mới; Mô hình xã hội hóa dạy kỹ năng bơi và phòng chống đuối nướcvà Mô hình dạy học tiếng Anh, Tin học trong trường tiểu học.

Thứ sáu, Tổ chức các tiết SHDC, SHL và hoạt động trải nghiệm thiết thực, ý nghĩa nhằm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giá trị sống, rèn các hành vi giao tiếp, ứng xử,... nhằm hình thành và phát triển năng lực chủ yếu và phẩm chất cốt lõi cho học sinh.

Thứ bảy, Củng cố, giữ vững các tiêu chí PCGDTH mức độ 3. Tham mưu với cấp trên vận động các nhà hảo tâm đầu tư nâng cấp CSVC nhà trường, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường Tiểu học Canh Nậu đạt chuẩn quốc gia vào tháng 03 năm 2022.

Thứ tám, Chỉ đạo tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lí và giảng dạy; nâng cao chất lượng hoạt động của trang website nhà trường, hệ thống thư điện tử, các phần mềm. Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông.