Thứ hai, 16/05/2022 - 19:18|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC CANH NẬU
 • Ninh Thị Kỳ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Văn thư
  • Điện thoại:
   0345641262
  • Email:
   quanlycanhnau@gmail.com
 • Nông Thị Biên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế
  • Điện thoại:
   0984272431
  • Email:
   quanlycanhnau@gmail.com
 • Hoàng Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Thư viện
  • Điện thoại:
   0976807303
  • Email:
   quanlycanhnau@gmail.com
 • Vũ Thị Ngọc Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0327055335
  • Email:
   quanlycanhnau@gmail.com