Thứ hai, 16/05/2022 - 18:57|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC CANH NẬU
 • Bùi Thị Hải Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH CĐ, Tổ trưởng tổ 1
  • Điện thoại:
   0829699899
  • Email:
   duyenbui1190@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư
  • Điện thoại:
   0975303436
  • Email:
   nguyentuyencanhnau89@gmail.com
 • Hoàng Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH Công đoàn
  • Điện thoại:
   0368928398
  • Email:
   221188yeu93@gmail.com
 • Nông Mạnh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Tổng phụ trách Đội
  • Điện thoại:
   0975303436
  • Email:
   manhhungttytbg@gmail.com
 • Nguyễn Bắc Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0829699899
  • Email:
   duyenbui1190@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ 4+5
  • Điện thoại:
   0975303436
  • Email:
   nguyentuyencanhnau89@gmail.com
 • Đoàn Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0829699899
  • Email:
   duyenbui1190@gmail.com
 • Đỗ Thị Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0829699899
  • Email:
   duyenbui1190@gmail.com
 • Trần Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975303436
  • Email:
   nguyentuyencanhnau89@gmail.com
 • Hoàng Diệu Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0829699899
  • Email:
   duyenbui1190@gmail.com
 • Nguyễn Văn Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0829699899
  • Email:
   duyenbui1190@gmail.com