Thứ hai, 16/05/2022 - 18:12|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC CANH NẬU
 • Nguyễn Thanh Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư
  • Điện thoại:
   0975303436
  • Email:
   nguyentuyencanhnau89@gmail.com
 • Nông Mạnh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Tổng phụ trách Đội
  • Điện thoại:
   0975303436
  • Email:
   manhhungttytbg@gmail.com
 • Nông Tất Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   0975303436
  • Email:
   nguyentuyencanhnau89@gmail.com