Monday, 16/05/2022 - 18:29|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC CANH NẬU
 • Bùi Thị Hải Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH CĐ, Tổ trưởng tổ 1
  • Điện thoại:
   0829699899
  • Email:
   duyenbui1190@gmail.com
 • Hoàng Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH Công đoàn
  • Điện thoại:
   0368928398
  • Email:
   221188yeu93@gmail.com
 • Nguyễn Văn Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng, Chủ tịch Công Đoàn
  • Điện thoại:
   0975303515
  • Email:
   sontieuhoccanhnau@gmail.com