Thứ hai, 16/05/2022 - 19:58|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC CANH NẬU
 • Nguyễn Văn Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng, Chủ tịch Công Đoàn
  • Điện thoại:
   0975303515
  • Email:
   sontieuhoccanhnau@gmail.com
 • Lương Thị Bích Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0345690378
  • Email:
   quanlycanhnau@gmail.com
 • Phan Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   02043830055
  • Email:
   quanlycanhnau@gmail.com